KOF Mugen Characters Generator

 

KOF Mugen Move List

 

KOF Mugen Combos Detail

Combo Input:
Damage:
Meter Gain:
Difficulty:

 

KOF Mugen Commands List

  • Fireball
    QCF + Punch
  • Dragon Punch
    Forward, Down, Down-Forward + Punch